Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2015

  • 1

GIỚI THIỆU VỀ LUẬT SƯ HOÀNG ĐẠO

Luật sư Hoàng Đạo đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm tư vấn và xử lý các vấn đề về hoạt động doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, tư vấn pháp luật về đầu tư trong nước và nước ngoài. Trong quá trình hành nghề, ông đã từng cung cấp dịch vụ pháp lý và tư vấn cho hơn 30.000 doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.
“Read More”